Discover Gedragsanalyse (DISC)

Het verschil tussen goed en slecht functioneren, tussen plezier in het werk en demotivatie, tussen goede en of slechte samenwerking  valt te verklaren vanuit specifieke gedragskenmerken van een medewerker. Om succesvol te zijn, te blijven of te worden in een bepaalde functie, is inzicht in het eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen en het inhoudelijke werk onontbeerlijk.

Menselijk gedrag valt te verklaren en in perspectief te plaatsen met de Discover gedragsanalyse (DISC).

De gedragsanalyse (DISC) geeft inzicht in:

  • Hoe je problemen oplost en resultaten bereikt. De D – van dominantie.
  • Hoe je met andere mensen omgaat en je emoties toont. De I – van interactie.
  • Hoe je reageert op veranderingen en tempowisselingen. De S – van stabiliteit.
  • Hoe je omgaat met procedures en protocollen. De C – van conformiteit.

De kennis over de diverse gedragsstijlen zorgt er voor dat je ook sneller en beter de gedragsstijl van anderen gaat herkennen en sneller je eigen gedragsstijl kan aanpassen aan die van anderen. Je werk wordt eenvoudiger en effectiever en de interactie en communicatie met andere mensen zal sterk verbeteren!