Mediation

Vanuit mijn adagium: “Het leven is te leuk om met spanningen en ruzies rond te blijven lopen”, zet ik mij als mediator in voor medewerkers, leidinggevenden en bedrijven.

Spanningen die op de werkvloer heersen zijn een belangrijke oorzaak van een hoog ziekteverzuim, mogelijke burn-out van medewerkers en niet noodzakelijke (dure) exit-trajecten. Vroegtijdig signaleren en zorgvuldig gevoerde mediationgesprekken  kunnen dit voorkomen.

De gesprekken zijn gericht op herstel van de relatie (in welke orde dan ook) om vanuit die basis op zoek te gaan naar werkbare en duurzame oplossingen.

Behalve mediation op de werkvloer zet ik mij ook in voor buurtbemiddeling.